Gruvhistoria

Historikgruppen

Hösten 2008 hade det gått 50 år sedan gruvan i Korsnäs började byggas. 
Lagom till jubileet utkom boken Korsnäs Gruvhistoria. Historiken sammanställdes av en arbetsgrupp med personer som arbetat vid gruvan under ledning av Sven Nysten.

 

En gruvkarl som lastar malm