Korsnäs Gruva 1958 - 1973

Gruvområdet 1972 (Foto: Ilkka Laitakari, GTK)

Malmkroppen i Korsnäs lokaliserades till Svartören i Korsnäs år 1955  i Korsnäs på basen av prov som sänts in av lokala malmletare. Byggnadsverksamheten på området påbörjade 1958 och år 1961 inledde Outokumpu Oy. På grund av det låga världmarknadspriset på blymalm var gruvan stängd åren 1962 - 64.  Efter all malm var bruten fortsatte verksamheten på området ytterligare ett år med anrikning av kopparmalm från Långbacken i Petalax. Gruvverksamheten på området upphörde hösten 1973.