Verksamheten efter år 1973

Matsals-, och kontorsbyggnader 2014

 

Mellan åren 1978 och 1998 var delar av Korsnäs kursecentrals verksamhet förlagd till gruvområdet. 

Byggnaderna på gruvområdet är i dag i Korsnäs kommuns ägo. De gamla servicebyggnaderna används av Korsnäs kommmun och av olika företag.

Matsals-, och kontorsbyggnaderna har under olika perioder varit uthyrda företag men står idag tomma i vänta på nya verksamhetsformer.