Planer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anrikningsverket med gruvtornet och silon

Korsnäs Mine Center planerar att göra det gamla gruvområdet till ett mineralhistoriskt center över områdets geologiska historia och lyfta fram platsens unika industrihistoria.

Vi strävar också till att tillvarata områdets övriga förutsättningar främst utsikten från gruvtornet. Det 45 meter höga betongtornet erbjuder en fantastisk vy över den södra delen av Kvarkens världsnaturarv.   

Ett gruvmuseum skall med hjälp av modern teknik visa hur arbetet gick till nere i den 190 meter djupa gruvan. En geologisk utställning, med mineraler och slutpodukter planeras också  på området. Gruvans betydelse för människorna ochdet omgivande samhället finns i planerna.