Styrelse

I styrelsen för Korsnäs Mine Center sitter:

Medlemmar:                                             Suppleanter:                                                                                                                                                     

Marcus Nordmyr, ordförande                                     

Camilla Moliis, sekreterare                       Fred Södergran

Kenth Nedergård                                      Göran Östberg

Robert Mamrelund                                    Torsten Åkerman

Stina Österbro                                           Pontus Vestmalm

Ulf Lindh                                                    Bengt Nybjörk