Styrelse

I styrelsen för Korsnäs Mine Center sitter:

Medlemmar:                                             Suppleanter:                                                                                                                                                     

Helena Höglund-Rusk, ordförande         Carola Bäckström                             

Gullvi Norras, sekreterare                       Sven Nystén

Kenth Nedergård, kassör                         Jari Nenonen

Robert Mamrelund                                  Peter Edén

Vesa Heinonen                                         Ture Norrgård

Anita Ismark                                             Karl-Gustav Byskata