Syfte och målsättningar

Matsals-, och kontorsbyggnader

Korsnäs Mine Center r.f.  har för avsikt att utveckla verksamheten på gruvområdet, och göra det till ett informationscenter över gruvverksamheten i Korsnäs. Samtidigt strävar vi till koppla verksamheten till en del av Unescos världsarv. Vi vill göra museet intressant för hela EU.

Vi vill skapa ett livskraftigt museum i vår kommun där landskapet och kulturen skapar en god grund för boende, aktiviteter och även utkomst. Syftet är att förmedla lokalt kulturarv och lokalhistoria på ett underhållande sätt, bland annat med hjälp av multimedia. Eftersom gruvan hade sin storhetstid under 60-talet strävar vi till att genom inredningar och annat material anknyta till den tidsperioden.