Kaivoksen historia

Kaivosmies lastaa malmia

Korsnäsin kaivosalue sijaitsee noin neljä kilometriä kunnan keskustasta Vaasaan päin. Geologinen tutkimuslaitos löysi vuonna 1955 lyijymalmia Korsnäsista paikallisten malminetsijöiden lähettämien näytteiden perusteella. Outokumpu Oy:n lyijykaivos aloitti toimintansa vuonna 1961.

Lyijyn maailmanmarkkinahintojen romahduksen vuoksi kaivos oli suljettuna vuosina 1962 - 1964. Lyijyn hinnan noustua uudelleen jatkui toiminta kaivoksella yhtäjaksoisesti vuoteen 1973 saakka.

Lyijy ehtyi vuonna 1972, mutta naapurikunnasta Petolahdesta löytynyt nikkeli ja kupari työllistivät kaivoslaisia vielä vuoden verran. Outokummun toiminta alueella päättyi lopullisesti syksyllä 1973.


Kaivos työllisti eri tehtävissä 110 - 120 henkeä, kaiken kaikkiaan palkkalistoilla oli toiminnan aikana reilut 370 henkeä. Korsnäsin kaivoksesta louhittiin vuosittain noin 100.000 tonnia raakamalmia, koko aikana yhteensä
noin 870.000 tonnia.

Lyijy louhittiin ja rikastettiin Korsnäsissa, kuljetettiin Vaasaan Vaskiluodon satamaan ja edelleen rahtilaivoilla Belgiaan jatkojalostukseen.