Suunnitelmat

Näköala 45-metrisestä kaivostornista

Korsnäs Mine Center haluaa luoda vanhalle kaivosalueelle uutta toimintaa mm. tiedotuskeskuksen, joka kertoo Korsnäsin kaivosajasta ja työstä kaivoksessa puoli vuosisataa sitten. Vähitellen alueen toiminta on tarkoitus kehittää osaksi Merenkurkun saariston, Unescon maailmanperintöalueen toimintaa.

Suunnitelmien mukaan aluetta hallitseva kaivoksen 45-metrinen torni muuttuu
näköalatorniksi, josta avautuu näkymä yli meren ja saariston Vaasaan saakka.
Torniin on mahdollista rakentaa myös ravintola. Osaa ulkoseinämästä voidaan
käyttää kiipeilyseinänä.

Vanhaan ruokalarakennukseen rakennetaan kaivosmuseo. Kaivostoiminnasta on
tarkoitus kertoa museoon kaavailtavan keinotekoisen kaivostunnelin ja
multimedian avulla. Museon yhteyteen tulee matkamuistomyymälä ja kahvila, osa
tiloista kunnostetaan kokoushuoneiksi sekä auditorioksi. Vanhaan
konttorirakennukseen tulee majoitusmahdollisuudet noin kahdellekymmenelle
hengelle.

Kaivoksen ympäristöön rakennetaan elämys/seikkailurata, jonka varrella voi
tutustua luontoon sekä kokeilla mm. malminetsintätaitojaan ja ketteryyttään
este- tai köysiradalla. Tarkoitus on antaa kaiken ikäisille mahdollisuus
viihtyä, katsella ja kokeilla kaivokseen liittyviä asioita