Förstudieprojekt

För tillfället pågår en förstudie med målet att ta reda på kostnader för skapande av ett besökcenter på det gamla gruvområdet. I planerna ingår ett gruvmuseum, utskiktsplats i gruvtornet, en äventyrsbana i terrängen runt gruvområdet och inkvarteringsmöjligheter. 

Sakkunniga på området konsulteras för att göra kostnadsberäkningar. Dessutom utreds möjligheter att idka turismverksamhet på området.