Gruvlikt

  

MULTIMEDIAPAKET – Gruvkarlens berättelse


DVD innehållande intervju med en ”gruvkarl”  kombinerat med bilder, filmer och 3D-animationer berättar om  gemenskapen i arbetet, miljön, malmbrytningen, anrikningen och produktionen. 

Processer i malmbrytningen förklaras med hjälp av berättelser och 3D-animation.