Internationellt projekt

Ett nytt projekt som inletts i april med avsikten att stifta bekantskap med gruvmuséer utomlands för att få idée för uppbyggande av verksamheten